การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ Ho Chee Pong อธิบดีศุลกากรสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrange

อ่านต่อ »

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายชุติวัฒน์ วรรธนผล รองอธิบดีกรมศุลกากร และ DATO’ SUBROMANIAM A/L THOLASY รองอธิบดีศุลกากรมาเลเซีย ได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutu

อ่านต่อ »

การประชุม 2nd Joint Site Validation Meeting between Thai Customs Department and Korea Customs Service

ผู้แทนกรมศุลกากรจากส่วนมาตรฐานเออีโอ ได้เข้าร่วมการประชุม 2nd Joint Site Validation Meeting between Thai Customs Department and Korea Customs Service ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 7-11 ม

อ่านต่อ »

ส่วนมาตรฐานเออีโอจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Authorized Economic Operator Programme (AEO) for Thailand and CLMV

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Authorized Economic Operator Programme (AEO) for Thailand and CLMV ซึ่งจัดโดย ส่วนมาตรฐานเออีโอ

อ่านต่อ »

การประชุม AEO:MRA Joint Site Validation ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรเกาหลี

กรมศุลกากรโดยส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร จัดการประชุม AEO:MRA Joint Site Validation ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรเกาหลี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม

อ่านต่อ »

ส่วนมาตรฐานเออีโอจัดอบรมมาตรฐานคุณภาพระบบการจัดการความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน(ISO 28000:2007)

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2558 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนดของระบบการจัดการความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน

อ่านต่อ »

ส่วนมาตรฐานเออีโอจัดอบรมการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ

อ่านต่อ »

ส่วนมาตรฐานเออีโอได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร

ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก AEO Online W

อ่านต่อ »

การลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรฮ่องกง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีศุลกากรไทย และ Mr. CLEMENT W C CHEUNGอธิบดีศุลกากรฮ่องกง (Commissioner) ได้ร่วมกันลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangment: MRA

อ่านต่อ »

การจัดการประชุม The 2nd Bilateral AEO MRA Meeting ระหว่างศุลกากรไทยและฮ่องกง

กรมศุลกากรโดยส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร จัดการประชุม The 2nd Bilateral AEO MRA Meeting ระหว่างศุลกากรฮ่องกงและศุลกากรไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 25

อ่านต่อ »

ผู้แทนของศุลกากรญี่ปุ่นมาประเมินผลการอบรมโครงการ “Country Focused Training Courses on AEO for Thailand in Japan under Japan Customs Technical Cooperation Program in FY2011 and FY2013”

ผู้แทนของศุลกากรญี่ปุ่นมาประเมินผลการอบรมโครงการ “Country Focused Training Courses on AEO for Thailand in Japan under Japan Customs Technical Cooperation Program in FY2011 and FY2013”

อ่านต่อ »

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรเกาหลี

เมื่่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ศุลกากรไทยและศุลกากรเกาหลี ได้ร่วมกันลงนาม Action Plan เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความตกลงยอมรับร่วมกัน

อ่านต่อ »

การหารือร่วมระหว่างส่วนมาตรฐานเออีโอและผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอโดยผู้แทนจาก ARISE เพื่อสอบถามและกำหนดแนวทางในการพัฒนา AEO ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

Mr. Tran Thoang ผู้เชี่ยวชาญด้านศุลกากร เข้าร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานเออีโอและผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ณ ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ในระหว่างวันที่ 2

อ่านต่อ »

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรฮ่องกง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ศุลกากรไทยและศุลกากรฮ่องกง ได้ร่วมกันลงนามใน Action Plan เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) สำหรับ AEO

อ่านต่อ »

การสัมมนาของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย(TACBA)

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย(TACBA) ได้เชิญผู้แทน สมอ.เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับสมาชิกสมาคมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

อ่านต่อ »

การสัมมนาของ สภาผู้ส่งออกทางเรือ

การสัมมนาของสภาผู้ส่งออกทางเรือ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและสิ่งทอ

อ่านต่อ »

การสัมมนาของสภาผู้ส่งออกทางเรือ

การสัมมนาของสภาผู้ส่งออกทางเรือ

อ่านต่อ »