แก้ไขล่าสุด : 2017-09-26 11:44:31

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายชัยยุทธ คำคุณ รษก.ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ให้การต้อนรับ Mdm. Fauziah Bte Ab Sani ,Head of trade strategy and security และคณะศุลกากรสิงคโปร์ เนื่องในงานประชุม Singapore-Thailand Mutual Recognition Arrangement (MRA) Discussions and Joint Validation (JV) ครั้งที่ 2 ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร

การประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในขั้นตอนตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรสิงคโปร์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวประกอบไปด้วย การตรวจประเมินสถานประกอบการร่วมกัน การประชุมหารือในเรื่องร่างความตกลงฯ การแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ และกำหนดการในการลงนามความตกลงฯ