รายชื่อผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ (TH) ชื่อผู้ประกอบการ (EN) เลขที่ประกาศกรมศุลกากร วันที่ได้รับอนุมัติตามประกาศกรมศุลกากร
1 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY 6/2558 28 มกราคม 2558
2 บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด NISSHINBO MECHATRONICS (THAILAND)LTD. 95/2560 15 สิงหาคม 2560
3 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED 53/2560 26 พฤษภาคม 2560
4 บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด DENSO SALES (THAILAND) CO.,LTD. 190/2559 28 ธันวาคม 2559
5 บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด THAI NISSHIN SEIFUN CO.,LTD. 218/2558 09 ตุลาคม 2558
6 การไฟฟ้านครหลวง METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY 160/2557 03 ตุลาคม 2557
7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND 279/2558 28 ธันวาคม 2558
8 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) BANGKOK PRODUCE MERCHANDISING 44/2557 15 พฤษภาคม 2557
9 บริษัท ขนมสากล จำกัด KANOM SAKOL CO.,LTD. 67/2557 18 มิถุนายน 2557
10 บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด KONGSIRI TANNERY CO.,LTD. 117/2557 27 สิงหาคม 2557
11 บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด COTCO PLASTICS CO.,LTD. 119/2557 27 สิงหาคม 2557
12 บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด COLGATE-PALMOLIVE (THAILAND) LTD. 217/2558 09 ตุลาคม 2558
13 บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COSMO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 116/2557 27 สิงหาคม 2557
14 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด CARGILL MEATS (THAILAND) LIMITED 36/2557 21 เมษายน 2557
15 บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) CARPETS INTERNATIONAL THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED 63/2556 13 สิงหาคม 2556
16 บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด KAWASAKI MOTORS ENTERPRISE (THAILAND) CO.,LTD. 36/2557 21 เมษายน 2557
17 บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด KINGFISHER HOLDINGS LIMITED 47/2556 13 มิถุนายน 2556
18 บริษัท คิงส์ แบ็ก จำกัด KING BAG CO.,LTD. 76/2556 29 สิงหาคม 2556
19 บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด KING PAC INDUSTRIAL CO.,LTD. 76/2556 29 สิงหาคม 2556
20 บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด KIMBERLY-CLARK THAILAND COMPANY LIMITED 108/2560 05 กันยายน 2560
21 บริษัท ซันฟูดส์ จำกัด SUN FOODS CO., LTD. 123/2556 24 ธันวาคม 2556
22 บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แมคคานิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS (THAILAND) CO.,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 3/2556 ลงวันที่ 9 มกราคม 2556) 05 กุมภาพันธ์ 2556
23 บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด SHINDENGEN (THAILAND) CO.,LTD. 11/2560 20 มกราคม 2560
24 บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด CELESTICA (THAILAND) LIMITED 12/2556 (อ้างถึง 64/2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554) 05 กุมภาพันธ์ 2556
25 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด C.P.INTERTRADE CO.,,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 84/2555 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555) 05 กุมภาพันธ์ 2556
26 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด C.P.MERCHANDISING CO.,LTD. 44/2557 15 พฤษภาคม 2557
27 บริษัท ซี.เอส.จี. จำกัด C.S.G. CO.,LTD. 65/2557 18 มิถุนายน 2557
28 บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) CPPC PUBLIC COMPANY LIMITED 12/2556 (อ้างถึง 3/2556 ลงวันที่ 9 มกราคม 2556) 05 กุมภาพันธ์ 2556
29 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 115/2557 12 สิงหาคม 2557
30 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด SEAGATE TECHNOLOGY (THAILAND) LTD. 179/2558 25 สิงหาคม 2558
31 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 76/2556 29 สิงหาคม 2556
32 บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด CNC INTERNATIONAL CO.,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 139/2555 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555) 05 กุมภาพันธ์ 2556
33 บริษัท ดานิลี่ จำกัด DANIELI CO.,LTD. 80/2557 22 กรกฏาคม 2557
34 บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 162/2557 03 ตุลาคม 2557
35 บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด THONG THAI TEXTILE CO.,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 3/2556 ลงวันที่ 9 มกราคม 2556) 05 กุมภาพันธ์ 2556
36 บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด TOSTEM THAI CO.,LTD. 12/2557 10 กุมภาพันธ์ 2557
37 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) TIPCO FOODS PUBLIC CO.,LTD. 123/2556 24 ธันวาคม 2556
38 บริษัท ที เค แว็กซ จำกัด T K WAX CO,.LTD. 93/2557 15 สิงหาคม 2557
39 บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED 25/2559 (แก้ไขเพิ่มเติม 62/2556 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556) 08 มีนาคม 2559
40 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED 162/2557 03 ตุลาคม 2557
41 บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด TOP GLOVE MEDICAL (THAILAND) CO.,LTD. 168/2560 13 พฤศจิกายน 2560
42 บริษัท นอร์ดสัน เอ็กซ์อะลอย เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ์Nordson Xaloy Asia (Thailand) Ltd. 12/2560 24 มกราคม 2560
43 บริษัท นารายณ์แพค จำกัด NARAIPAK CO., LTD. 2/2557 07 มกราคม 2557
44 บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด NARAI PACKAGING (THAILAND) LTD. 2/2557 07 มกราคม 2557
45 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด NISSAN MOTOR (THAILAND) CO.,LTD. 76/2556 29 สิงหาคม 2556
46 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด THAI EDIBLE OIL CO., LTD. 186/2557 17 ตุลาคม 2557
47 บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด PATUM VEGETABLE OIL CO.,LTD. 61/2559 16 พฤษภาคม 2559
48 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT PUBLIC CO.,LTD. 36/2557 21 เมษายน 2557
49 บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด PATTANI FOOD INDUSTRIES CO.,LTD. 162/2557 03 ตุลาคม 2557
50 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 50/2557 20 พฤษภาคม 2557
51 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด THAI PAPER CO.,LTD. 51/2556 02 กรกฏาคม 2556
52 บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด SIAM TIN FOOD PRODUCT CO.,LTD. 260/2558 09 ธันวาคม 2558
53 บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด THE PRACHUAB FRUIT CANNING CO. ,LTD. 123/2556 24 ธันวาคม 2556
54 บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED 50/2557 20 พฤษภาคม 2557
55 บริษัท พิพัฒนกิจ เท็กซ์ไทล์ จำกัด THE PHIPHATANAKIT TEXTILE CO.,LTD. 187/2557 17 ตุลาคม 2557
56 บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด PIGEON INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD. 273/2558 24 ธันวาคม 2558
57 บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด PHARMACARE LIMITED 50/2557 20 พฤษภาคม 2557
58 บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) PHOENIX PULP & PAPER PUBLIC CO.,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 3/2556 ลงวันที่ 9 มกราคม 2556) 05 กุมภาพันธ์ 2556
59 บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด PHILIPS ELECTRONICS (THAILAND) LTD. 82/2557 22 กรกฏาคม 2557
60 บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด MOLTEN (THAILAND) CO.,LTD. 124/2556 24 ธันวาคม 2556
61 บริษัท มากอตโต จำกัด MAGOTTEAUX CO,. LTD. 163/2557 03 ตุลาคม 2557
62 บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) MALEE SAMPRAN PUBLIC CO.,LTD. 162/2557 03 ตุลาคม 2557
63 บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด MIKUNI (THAILAND) CO.,LTD. 64/2556 13 สิงหาคม 2556
64 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO.,LTD. 13/2557 10 กุมภาพันธ์ 2557
65 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 64/2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554) 05 กุมภาพันธ์ 2556
66 บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด MEAD JOHNSON NUTRITION (THAILAND) LTD. 62/2556 13 สิงหาคม 2556
67 บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด UNION BUTTON CORP.,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 64/2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554) 05 กุมภาพันธ์ 2556
68 บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด UNION ZOJIRUSHI COMPANY LIMITED 124/2556 24 ธันวาคม 2556
69 บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด UNION THAI-NICHIBAN CO., LTD. 34/2557 21 เมษายน 2557
70 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) UNION PIONEER PUBLIC CO., LTD 47/2557 15 พฤษภาคม 2557
71 บริษัท ยูแทคไทย จำกัด UTAC THAI LIMITED 18/2560 03 กุมภาพันธ์ 2560
72 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด RUBBERLAND PRODUCTS COMPANY LIMITED 4/2560 16 มกราคม 2560
73 บริษัท ลอยตี้ จำกัด LOYTEE CO.,LTD. 15/2559 10 กุมภาพันธ์ 2559
74 บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด LUCKY UNION FOODS CO.,LTD. 186/2557 17 ตุลาคม 2557
75 บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำกัด VARA FOOD & DRINK CO.,LTD. 178/2557 14 ตุลาคม 2557
76 บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด V.T. GARMENT CO.,LTD. 123/2556 24 ธันวาคม 2556
77 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) SONGKLA CANNING PUBLIC COMPANY LIMITED 12/2556 (อ้างถึง 139/2555 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555) 05 กุมภาพันธ์ 2556
78 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด SIAM KRAFT INDUSTRY CO.,LTD. 51/2556 02 กรกฏาคม 2556
79 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด SIAM COMPRESSOR INDUSTRY CO.,LTD. 123/2556 24 ธันวาคม 2556
80 บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด THAI CASTOR OIL INDUSTRIES CO.,LTD. 205/2558 28 กันยายน 2558
81 บริษัท สยามสมุทร โฟรเซ่นฟู้ดส จำกัด SIAM OCEAN FROZEN FOOD CO.,LTD. 54/2559 28 เมษายน 2559
82 บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด THE SIAM REFRACTORY INDUSTRY CO.,LTD. 51/2556 02 กรกฏาคม 2556
83 บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) SIAM AGRO-FOOD INDUSTRY PUBLIC 44/2557 15 พฤษภาคม 2557
84 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) SAHA-UNION (PUBLIC) CO., LTD. 34/2557 21 เมษายน 2557
85 บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด SURAPON NICHIREI FOODS COMPANY LIMITED 62/2556 13 สิงหาคม 2556
86 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED 11/2557 10 กุมภาพันธ์ 2557
87 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD. 112/2560 12 กันยายน 2560
88 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY 55/2559 28 เมษายน 2559
89 บริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ADAMS INTERNATIONAL LIMITED 64/2556 13 สิงหาคม 2556
90 บริษัท อันเด็น (ประเทศไทย) จำกัด ANDEN (THAILAND) CO.,LTD. 204/2558 28 กันยายน 2558
91 บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด SOUTH-EAST AGRICULTURAL CO.,LTD 79/2557 22 กรกฏาคม 2557
92 บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด AJINOMOTO FROZEN FOODS (THAILAND) CO.,LTD. 118/2557 27 สิงหาคม 2557
93 บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 118/2557 27 สิงหาคม 2557
94 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด INTERNATIONAL LABORATORIES CORP., LTD. 62/2556 13 สิงหาคม 2556
95 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD. 47/2557 15 พฤษภาคม 2557
96 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด THAI OPTICAL COMPANY LIMITED 161/2557 03 ตุลาคม 2557
97 บริษัท อเล็กซอน จำกัด ALEXON CO.,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 64/2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554) 05 กุมภาพันธ์ 2556
98 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO.,LTD. 10/2557 10 กุมภาพันธ์ 2557
99 บริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชีย แอนด์ โอเชียเนีย จำกัด HONDA ACCESS ASIA & OCEANIA CO.,LTD. 10/2557 10 กุมภาพันธ์ 2557
100 บริษัท เค.เอช.เท็กซ์ไทล์ จำกัด K.H.TEXTILE CO.,LTD. 176/2557 14 ตุลาคม 2557
101 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด CHAROEN POKPHAND GROUP CO.,LTD 44/2557 15 พฤษภาคม 2557
102 บริษัท เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก จำกัด KEIHIN ASIA BANGKOK CO., LTD. 33/2559 25 มีนาคม 2559
103 บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด KF FOODS LIMITED 47/2556 13 มิถุนายน 2556
104 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC CO.,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 139/2555 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555) 05 กุมภาพันธ์ 2556
105 บริษัท เจียไต๋ จำกัด CHIA TAI CO.,LTD. 79/2557 22 กรกฏาคม 2556
106 บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จำกัด CHIA TAI SEEDS CO.,LTD. 79/2557 22 กรกฏาคม 2557
107 บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LIMITED 73/2556 22 สิงหาคม 2556
108 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 177/2557 14 ตุลาคม 2557
109 บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด DENSO (THAILAND) CO.,LTD. 177/2559 19 ธันวาคม 2559
110 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด THEPPADUNGPORN COCONUT 131/2560 31 ตุลาคม 2560
111 บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด TEPPITAK SEAFOOD CO.,LTD. 48/2559 20 เมษายน 2559
112 บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด THEPARERG CO.,LTD. 81/2557 22 กรกฏาคม 2557
113 บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด NATIONAL STARCH AND CHEMICAL (THAILAND) LTD. 34/2557 21 เมษายน 2557
114 บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) PRESIDENT RICE PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 47/2556 13 มิถุนายน 2556
115 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด PERFECT COMPANION GROUP CO.,LTD. 178/2557 14 ตุลาคม 2557
116 บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด MERCEDES-BENZ (THAILAND) LIMITED 6/2558 28 มกราคม 2558
117 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด WESTERN DIGITAL (THAILAND) CO.,LTD. 274/2558 24 ธันวาคม 2558
118 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) THAI COLD ROLLED STEEL SHEET PUBLIC CO.,LTD. 73/2556 22 สิงหาคม 2556
119 บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด HGST (THAILAND) LTD. 36/2557 21 เมษายน 2557
120 บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด SCI CORPORATION CO.,LTD. 50/2557 20 พฤษภาคม 2557
121 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์แนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) S&J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 112/2559 02 กันยายน 2559
122 บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด SCG PLASTICS CO.,LTD. 224/2558 14 ตุลาคม 2558
123 บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด SCG TRADING CO.,LTD. 47/2556 13 มิถุนายน 2556
124 บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด SCG PERFORMANCE CHEMICALS CO.,LTD 223/2558 14 ตุลาคม 2558
125 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) SVI PUBLIC CO.,LTD. 33/2557 21 เมษายน 2557
126 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ESSO (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 197/2557 24 ตุลาคม 2557
127 บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED 86/2557 25 กรกฏาคม 2557
128 บริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ASIAN HONDA MOTOR CO.,LTD. 10/2557 10 กุมภาพันธ์ 2557
129 บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด NXP MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. 180/2558 25 สิงหาคม 2558
130 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด NMB-MINEBEA THAI LIMITED 12/2556 (อ้างถึง 64/2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554) 05 กุมภาพันธ์ 2556
131 บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด MMP CORPORATION CO.,LTD. 124/2556 24 ธันวาคม 2556
132 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด CANON MARKETING (THAILAND) CO.,LTD. 162/2559 07 พฤศจิกายน 2559
133 บริษัท แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด SANMINA-SCI SYSTEMS (THAILAND) 278/2558 28 ธันวาคม 2558
134 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) PACIFIC PIPE PUBLIC CO.,LTD 178/2558 21 สิงหาคม 2558
135 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด PACIFIC FISH PROCESSING COMPANY LIMITED 42/2559 11 เมษายน 2559
136 บริษัท แพนเอเซีย (1981) จำกัด PAN ASIA (1981) CO.,LTD. 119/2559 07 กันยายน 2559
137 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED 47/2556 13 มิถุนายน 2556
138 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED 65/2559 (แก้ไขเพิ่มเติม 131/2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558) 17 พฤษภาคม 2559
139 บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด CHOTIWAT MANUFACTURING CO.,LTD. 176/2559 19 ธันวาคม 2559
140 บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด SONY DEVICE TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. 36/2557 21 เมษายน 2557
141 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด SONY TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 23/2555 ลงวันที่ 19 มกราคม 2555) 05 กุมภาพันธ์ 2556
142 บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด SONY THAI CO.,LTD. 66/2557 18 มิถุนายน 2557
143 บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด DOLE THAILAND LTD. 170/2559 28 พฤศจิกายน 2559
144 บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด TOYOTA TSUSHO (THAILAND) CO., LTD. 12/2556 (อ้างถึง 64/2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554) 05 กุมภาพันธ์ 2556
145 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD. 76/2556 29 สิงหาคม 2556
146 บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด THAI INDUSTRIES DEVELOPMENT CO., LTD. 124/2556 24 ธันวาคม 2556
147 บริษัท โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย จำกัด OTC DAIHEN ASIA CO.,LTD 181/2559 22 ธันวาคม 2559
148 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด THAI PARKERIZING CO.,LTD. 53/2556 03 กรกฏาคม 2556
149 บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED 101/2559 11 สิงหาคม 2559
150 บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO.,LTD. 2/2557 07 มกราคม 2557
151 บริษัท ไทยการ์เมนต์ เอ็กซปอร์ต จำกัด THAI GARMENT EXPORT CO.,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 64/2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554) 05 กุมภาพันธ์ 2556
152 บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จำกัด THAI COMMODITIES CO.,LTD. 147/2559 11 ตุลาคม 2559
153 บริษัท ไทยคาเมดะ จำกัด THAI KAMEDA CO.,LTD. 97/2557 20 สิงหาคม 2557
154 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 3/2556 ลงวันที่ 9 มกราคม 2556) 05 กุมภาพันธ์ 2556
155 บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด THAI SUZUKI MOTOR CO.,LTD. 40/2557 29 เมษายน 2557
156 บริษัท ไทยพรีเมื่ยมไพพ์ จำกัด THAI PREMIUM PIPE CO., LTD. 134/2559 23 กันยายน 2559
157 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) THAI PLASTIC AND CHEMICALS PUBLIC CO.,LTD. 47/2557 15 พฤษภาคม 2557
158 บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด THAI PIGEON CO.,LTD. 124/2556 24 ธันวาคม 2556
159 บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 46/2557 15 พฤษภาคม 2557
160 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 12/2556 (อ้างถึง 23/2555 ลงวันที่ 19 มกราคม 2555) 05 กุมภาพันธ์ 2556
161 บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด THAI UNION SEAFOOD CO.,LTD 12/2556 (อ้างถึง 139/2555 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555) 05 กุมภาพันธ์ 2556
162 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด THAI UNION MANUFACTURING CO.,LTD. 12/2556 (อ้างถึง 23/2555 ลงวันที่ 19 มกราคม 2555) 05 กุมภาพันธ์ 2556
163 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 35/2557 21 เมษายน 2557
164 บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD. 10/2557 10 กุมภาพันธ์ 2557
165 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) THAI CANE PAPER PUBLIC CO. ,LTD. 51/2556 02 กรกฏาคม 2556
166 บริษัท ไทยเบนกัน จำกัด THAI BENKAN CO., LTD. 56/2560 31 พฤษภาคม 2560
167 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED 12/2556 (อ้างถึง 84/2555 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555) 05 กุมภาพันธ์ 2556
168 บริษัท ไทยเวอลด์ อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต จำกัด THAI WORLD IMPORT & EXPORT CO.,LTD. 93/2557 15 สิงหาคม 2557
169 บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด THAILAND SMELTING AND REFINING CO., LTD. 90/2556 08 ตุลาคม 2556
170 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด THAI POLYACETAL CO.,LTD. 2/2557 07 มกราคม 2557
171 บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด NICE APPAREL COMPANY LIMITED 142/2559 30 กันยายน 2559
172 บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัด PRIME BOX MFG. LTD. 11/2557 10 กุมภาพันธ์ 2557
173 บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด LION TYRES (THAILAND) CO.,LTD. 258/2558 08 ธันวาคม 2558