รายชื่อตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ (TH) ชื่อผู้ประกอบการ (EN) เลขที่ประกาศกรมศุลกากร วันที่ได้รับอนุมัติตามประกาศกรมศุลกากร
1 บริษัท สยาม คาร์โก้ ลอจีสติคส์ จำกัด SIAM KARGO LOGISTICS CO.,LTD. 24/2559 07 มีนาคม 2559
2 บริษัท สยามสากลบริการ จำกัด SIAM INTERNATIONAL SERVICE LTD. 47/2559 20 เมษายน 2559
3 บริษัท กาญจนรัตน์ เทรดดิ้ง จำกัด KANJANARAT TRADING CO., LTD. 58/2560 05 มิถุนายน 2560
4 บริษัท คอมพรีเฮนสีฟ คาร์โก แมนเนจเม้นท์ จำกัด COMPREHENSIVE CARGO MANAGEMENT LTD. 57/2557 02 มิถุนายน 2557
5 บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด CUSTOMS CLEARANCE SERVICES LTD. 94/2557 15 สิงหาคม 2557
6 บริษัท จีดีเอ (ประเทศไทย) จำกัด GDA (THAILAND) CO., LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
7 บริษัท จีทีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด GTL (THAILAND) CO., LTD. 128/2559 15 กันยายน 2559
8 บริษัท จีโอดีส วิลสัน ทรานสปอร์ต จำกัด GEODIS WILSON TRANSPORT CO.,LTD. 135/2557 15 กันยายน 2557
9 บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด JUPITER LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
10 บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำกัด CHAIRAK DEVELOP SERVICE CO.,LTD. 166/2557 03 ตุลาคม 2557
11 บริษัท ชีฟ โอเวอร์ซี จำกัด CHIEF OVERSEA 25/2560 28 กุมภาพันธ์ 2560
12 บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จำกัด SANKYU LAEMCHABANG (THAILAND) CO.,LTD. 83/2557 22 กรกฏาคม 2557
13 บริษัท ซังกิวไทย จำกัด SANKYU-THAI CO.,LTD. 85/2557 24 กรกฏาคม 2557
14 บริษัท ซันไชน์ ลอจิสติคส์ จำกัด SUNSHINE LOGISTICS CO., LTD. 57/2556 17 กรกฏาคม 2556
15 บริษัท ซี เอฟ เอฟ จำกัด C F F CO.,LTD. 94/2557 15 สิงหาคม 2557
16 บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด CTI LOGISTICS CO., LTD. 83/2557 22 กรกฏาคม 2557
17 บริษัท ซีเจ โคเรีย เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด CJ KOREA EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD. 199/2557 24 ตุลาคม 2557
18 บริษัท ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด SUZUYO (THAILAND) LTD. 67/2556 15 สิงหาคม 2556
19 บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด SUMISHO GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 71/2557 26 มิถุนายน 2557
20 บริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส จำกัด DOCUMENT PARCEL EXPRESS CO.,LTD. 57/2556 17 กรกฏาคม 2556
21 บริษัท ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด DAMCO LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 56/2557 02 มิถุนายน 2557
22 บริษัท ดิเมอร์โก เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด DIMERCO EXPRESS (THAILAND) CO., LTD. 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
23 บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด DHL EXPRESS (THAILAND) LTD. 78/2556 03 กันยายน 2556
24 บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด DHL GLOBAL FORWARDING (THAILAND) LIMITED 84/2557 22 กรกฏาคม 2557
25 บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด DSV AIR & SEA LTD. 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
26 บริษัท ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด TRANCY LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 198/2557 24 ตุลาคม 2557
27 บริษัท ทรานซ์เวย์ เอ็กซ์เพรส จำกัด TRANSWAY EXPRESS CO.,LTD 257/2558 08 ธันวาคม 2558
28 บริษัท ทรานสปีด จำกัด TRANSPEED CO.,LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
29 บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด TRANSPO INTERNATIONAL LTD. 60/2556 02 สิงหาคม 2556
30 บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด TRANS AIR CARGO CO.,LTD. 36/2560 24 มีนาคม 2560
31 บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ จำกัด TCC LOGISTICS LIMITED 54/2557 02 มิถุนายน 2557
32 บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด TNT EXPRESS WORLDWIDE (THAILAND) CO., LTD. 99/2556 28 ตุลาคม 2556
33 บริษัท ทีเอ็นทีที โลจีสติกส์ จำกัด TNTT LOGISTICS LTD. 203/2558 28 กันยายน 2558
34 บริษัท นครไทยแอคมี่ซิสเท็มส์ จำกัด NAKORNTHAI ACME SYSTEMS CO., LTD 1/2557 03 มกราคม 2557
35 บริษัท นิทซู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำักด NITTSU LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 126/2557 04 กันยายน 2557
36 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด NIPPON EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD. 58/2557 02 มิถุนายน 2557
37 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด NIPPON EXPRESS NEC LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 57/2556 17 กรกฏาคม 2556
38 บริษัท นิยมบริการ จำกัด NIYOM SERVICES CO.,LTD. 87/2557 25 กรกฏาคม 2557
39 บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด BRINKS (THAILAND) LIMITED 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
40 บริษัท บริษัท บิส โอเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด BIZ OCEAN LOGISTICS CO., LTD. 116/2556 04 ธันวาคม 2556
41 บริษัท บางกอก เทอร์มินอล โลจิสติกส์ จำกัด ฺBangkok Terminal Logistics Co.,Ltd 5/2560 16 มกราคม 2560
42 บริษัท บางกอก เฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด BANGKOK FREIGHT FORWARDERS CO.,LTD. 58/2557 02 มิถุนายน 2557
43 บริษัท บางกอกเยนเนอร์รัลเอ๊กซ์เพรส จำกัด BANGKOK GENERAL EXPRESS CO.,LTD. 59/2557 02 มิถุนายน 2557
44 บริษัท บี.บี. โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด B.B. LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 126/2559 15 กันยายน 2559
45 บริษัท บีดีพี เอเซีย-แปซิฟิค จำกัด BDP ASIA-PACIFIC LTD. 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
46 บริษัท บีโอพี เอ็กซ์เพรส จำกัด BOP EXPRESS CO., LTD. 127/2559 15 กันยายน 2559
47 บริษัท พรวัฒนา ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด PORNVATANA SHIPPING SERVICES CO.,LTD. 109/2557 22 สิงหาคม 2557
48 บริษัท พร้อมท์ กรุ๊ป จำกัด PROMPT GROUP CO.,LTD. 200/2557 24 ตุลาคม 2557
49 บริษัท พาแนลพีนา เวิลด์ ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด PANALPINA WORLD TRANSPORT (THAILAND) LTD. 41/2559 11 เมษายน 2559
50 บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว เซอร์วิส จำกัด P&W SERVICE LIMITED 185/2557 17 ตุลาคม 2557
51 บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด P & P PREMIER TRADE CO.,LTD. 60/2556 02 สิงหาคม 2556
52 บริษัท พี.เจ. ทรานช์แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด P.J. TRANPACK (THAILAND) CO.,LTD. 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
53 บริษัท พุทธชาดเอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด PHUTHACHART EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD. 120/2556 16 ธันวาคม 2556
54 บริษัท ฟอร์แมลิตี้ โลจิสติกส์ จำกัด FORMALITY LOGISTICS 57/2560 02 มิถุนายน 2560
55 บริษัท ฟาร์อีสท์ คอนทรานส์ จำกัด FAREAST CONTRANS CO.,LTD. 45/2556 31 พฤษภาคม 2556
56 บริษัท ฟิสิคอลเอ็กซเพรสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PHYSICAL EXPRESS INTERNATIONAL CO.,LTD. 167/2557 03 ตุลาคม 2557
57 บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด FUJITRANS (THAILAND) CO.,LTD. 203/2557 24 ตุลาคม 2557
58 บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด FULL WELL FREIGHT (THAILAND) CO.,LTD. 165/2557 03 ตุลาคม 2557
59 บริษัท มหาชัยทรานสปอร์ตเซอร์วิส จำกัด MAHACHAI TRANSPORT SERVICE CO.,LTD. 50/2559 20 เมษายน 2559
60 บริษัท มัลคา-อามิท (ประเทศไทย) จำกัด MALCA-AMIT (THAILAND) CO.,LTD. 113/2559 02 กันยายน 2559
61 บริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค. ไลน์ส (ประเทศไทย) จำกัด MITSUI O.S.K. LINES (THAILAND) CO.,LTD. 68/2556 15 สิงหาคม 2556
62 บริษัท มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จำกัด MITSUI-SOKO (Thailand) CO., LTD. 58/2557 02 มิถุนายน 2557
63 บริษัท มิตซุย-โซโค (เชียงใหม่) จำกัด MITSUI - SOKO (CHIANGMAI) CO.,LTD 83/2557 22 กรกฏาคม 2557
64 บริษัท มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด MITSUBISHI LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 1/2557 03 มกราคม 2558
65 บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด YOUNG STAR EXPRESS GROUP INTERNATIONAL CO.,LTD. 67/2556 15 สิงหาคม 2556
66 บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด YAMATO UNYU (THAILAND) CO.,LTD. 191/2559 28 ธันวาคม 2559
67 บริษัท ยูนิค ทรานส์ลิงค์ จำกัด UNIQUE TRANSLINK CO., LTD. 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
68 บริษัท ยูนิเทรด ชิ้ปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด UNITRADE SHIPPING AND SERVICE COMPANY LIMITED 84/2560 (แก้ไขเพิ่มเติม 17/2557 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557) 27 กรกฏาคม 2560
69 บริษัท ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED 60/2556 02 สิงหาคม 2556
70 บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซส จำกัด UPS SCS SERVICES (THAILAND) LIMITED 158/2557 03 ตุลาคม 2557
71 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด YUSEN LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 45/2556 31 พฤษภาคม 2556
72 บริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด RAYONG SHIPPING CO.,LTD. 60/2556 02 สิงหาคม 2556
73 บริษัท รีนุส โลจิสติกส์ จำกัด RHENUS LOGISTICS CO., LTD. 122/2556 17 ธันวาคม 2556
74 บริษัท ลิตคอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด LITCON EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD. 202/2558 28 กันยายน 2558
75 บริษัท ลุค ฟาร์ มัลติ คาร์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด LOOK FAR MULTI CARGO INTERNATIONAL GROUP.CO.,LTD. 75/2559 23 มิถุนายน 2559
76 บริษัท ล็อกวิน แอร์ พลัส โอเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด LOGWIN AIR+ OCEAN (THAILAND) LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
77 บริษัท วานา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด VANA INTER-SERVICE CO.,LTD 125/2560 16 ตุลาคม 2560
78 บจก. บริษัท วายซีเอช (ประเทศไทย) จำกัด YCH (THAILAND) CO.,LTD 1/2561 03 มกราคม 2561
79 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด V-SERVE LOGISTICS LTD. 108/2557 22 สิงหาคม 2557
80 บริษัท วี.คาร์โก จำกัด V.CARGO CO.,LTD 185/2558 28 สิงหาคม 2558
81 บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด V.C. SHIPPING & SERVICE CO., LTD. 117/2556 04 ธันวาคม 2556
82 บริษัท วี.แพค แอนด์ มูฟ (กรุงเทพ) จำกัด V.PACK & MOVE (BANGKOK) CO.,LTD. 85/2557 24 กรกฏาคม 2557
83 บริษัท วีซีแอล โลจิสติกส์ จำกัด VCL LOGISTICS CO.,LTD. 67/2556 15 สิงหาคม 2556
84 บริษัท สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด SIAM TRANS INTERNATIONAL CO.,LTD. 53/2557 02 มิถุนายน 2557
85 บริษัท สยาม ฟอร์มัลลิตี้ จำกัด SIAM FORMALITY CO., LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
86 บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัด SIAM CONTAINER TERMINAL CO.,LTD 20/2559 29 กุมภาพันธ์ 2559
87 บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด SIAM NITRANS CO.,LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
88 บริษัท สแกนเวล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SCANWELL LPGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 198/2557 24 ตุลาคม 2557
89 บริษัท สแตนดาร์ด ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด STANDARD SHIPPING (THAILAND) CO.,LTD. 83/2557 22 กรกฏาคม 2557
90 บริษัท อจิลิตี้ จำกัด AGILITY CO., LTD. 67/2556 15 สิงหาคม 2556
91 บริษัท ออเร้นจ์ อินเตอร์เฟรท จำกัด ORANGE INTERFREIGHT CO.,LTD. 165/2557 03 ตุลาคม 2557
92 บริษัท อะคูเท็คท์ จำกัด ACUTECH CO.,LTD. 60/2556 02 สิงหาคม 2556
93 บริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จำกัด RTN LOGISTIC CO.,LTD. 84/2557 22 กรกฏาคม 2557
94 บริษัท อินเตอร์คอสเพ็ด (ประเทศไทย) จำกัด INTERCOSPED (THAILAND) COMPANY LIMITED 172/2559 02 ธันวาคม 2559
95 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคัสตอมส์โบรกเกอร์ จำกัด INTERNATIONAL CUSTOMS BROKER CO.,LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
96 บริษัท อีสท์-เวสท์ โลจิสติกส์ จำกัด EAST-WEST LOGISTICS 85/2557 24 กรกฏาคม 2557
97 บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด EAGLES AIR & SEA (THAILAND) CO., LTD. 56/2557 02 มิถุนายน 2557
98 บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) ETERNITY GRAND LOGISTICS PUBLIC CO.,LTD 55/2557 02 มิถุนายน 2557
99 บริษัท ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด HANKYU HANSHIN EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD. 187/2559 28 ธันวาคม 2559
100 บริษัท ฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จำกัด HARPERS FREIGHT INTERNATIONAL AIR CARGO CO.,LTD. 201/2557 24 ตุลาคม 2557
101 บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ็HITACHI TRANSPORT SYSTEM VANTEC (THAILAND) LTD. 111/2560 12 กันยายน 2560
102 บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด K LINE (THAILAND) LTD. 67/2556 15 สิงหาคม 2556
103 บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด K LINE LOGISTICS (THAILAND) LTD. 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
104 บริษัท เค.จี.เอ็ม. เซอร์วิส จำกัด K.G.M. SERVICES CO.,LTD. 141/2559 30 กันยายน 2559
105 บริษัท เค.พี.ดับบลิว โลจิสติกส์ (2002) จำกัด K.P.W LOGISTICS (2002) CO.,LTD. 62/2559 16 พฤษภาคม 2559
106 บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด KWE-KINTETSU WORLD EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD. 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
107 บริษัท เคบี ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด KB SHIPPING SERVICE CO.,LTD. 96/2557 15 สิงหาคม 2557
108 บริษัท เจ.ยู.เอ.เอ็กซ์เพรส จำกัด J.U.A.EXPRESS CO.,LTD. 185/2557 17 ตุลาคม 2557
109 บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด SCHENKER (THAI) LIMITED 83/2557 22 กรกฏาคม 2557
110 บริษัท เซ็นทราน อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด CENTRAN INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) LTD. 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
111 บริษัท เซ้าส์อีสท์ โลจิสติกส์ จำกัด SOUTHEAST LOGISTICS CO.,LTD 280/2558 28 ธันวาคม 2558
112 บริษัท เดอะคาร์โกเอ๊กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด THE CARGO EXPRESS LOGISTIC CO.,LTD. 34/2559 25 มีนาคม 2559
113 บริษัท เดียร์บอร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด DEARBORN INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 206/2558 28 กันยายน 2558
114 บริษัท เด็กซ์ตร้า อินดัสทรี แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด DEXTRA INDUSTRY AND TRANSPORT CO., LTD. 52/2556 02 กรกฏาคม 2556
115 บริษัท เบทเทอร์ ซิสเท็ม จำกัด BETTER SYSTEM CO., LTD. 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
116 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด BERLI JUCKER LOGISTICS LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
117 บริษัท เพาเวอร์เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด POWER FREIGHT INTERNATIONAL CO.,LTD. 125/2557 04 กันยายน 2557
118 บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด FEDERAL EXPRESS (THAILAND) LTD. 176/2558 17 สิงหาคม 2558
119 บริษัท เฟรทมาร์ก โลจิสติกส์ จำกัด FREIGHT MARK LOGISTICS CO.,LTD. 165/2557 03 ตุลาคม 2557
120 บริษัท เฟรทลิ้งค์ส เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด FREIGHT LINKS EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD. 14/2559 05 กุมภาพันธ์ 2559
121 บริษัท เมอิโก ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด MEIKO TRANS (THAILAND) CO.,LTD. 52/2556 02 กรกฏาคม 2556
122 บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด LESCHACO (THAILAND) LTD. 56/2556 12 กรกฏาคม 2556
123 บริษัท เลสชาโก้ คัสตอม เคลียเรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด LESCHACO CUSTOMS CLEARANCE (THAILAND) LTD 8/2560 18 มกราคม 2560
124 บริษัท เอบีซี เอ็กซ์ซิม แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด ABC EXIM & CONSULT COMPANY LIMITED 12/2559 29 มกราคม 2559
125 บริษัท เอพีซี โลจิสติกส์ (ไทย) จำกัด APC LOGISTICS (THAI) CO.,LTD. 83/2557 22 กรกฏาคม 2557
126 บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด FTS TRANSPORT SERVICE CO., LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
127 บริษัท เอส.เอ็น.พี. ชิปปิ้ง กรุ๊ป จำกัด S.N.P. SHIPPING GROUP CO., LTD. 159/2557 03 ตุลาคม 2557
128 บริษัท เอส.เอ็ม.เอส. คอมเมอร์เชียล จำกัด S.M.S. COMMERCIAL CO.,LTD. 68/2556 15 สิงหาคม 2556
129 บริษัท เอสซี อิมเม็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด SC IMEX TRANSPORT CO.,LTD. 275/2558 24 ธันวาคม 2558
130 บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด SCG LOGISTICS MANAGEMENT CO,.LTD. 123/2557 04 กันยายน 2557
131 บริษัท เอสพีจี โลจิสติกส์ จำกัด SPG LOGISTICS CO.,LTD. 95/2557 15 สิงหาคม 2557
132 บริษัท เออีซี ฮับ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด AEC HUB LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. 49/2559 20 เมษายน 2559
133 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด Excellent Business Corporation International Ltd. 202/2557 24 ตุลาคม 2557
134 บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด EXCEL TRANSPORT INTERNATIONAL CO., LTD. 120/2559 07 กันยายน 2559
135 บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด NNR GOLBAL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD 63/2559 16 พฤษภาคม 2559
136 บริษัท เอ็ม เอส ไอ โลจิสติคส์ จำกัด MSI LOGISTICS LTD. 58/2557 02 มิถุนายน 2557
137 บริษัท เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด MS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS (THAILAND) LTD. 60/2556 02 สิงหาคม 2556
138 บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด MOL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
139 บริษัท เฮลแมน เวิร์ลไวด์ โลจิสติคส์ จำกัด HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS CO.,LTD 129/2559 15 กันยายน 2559
140 บริษัท แกรนด์เวิลด์ จำกัด GRAND WORLD CO.,LTD. 56/2557 02 มิถุนายน 2557
141 บริษัท แนสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด NASCO SHIPPING CO.,LTD. 117/2556 04 ธันวาคม 2556
142 บริษัท แพนโทส ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด PANTOS LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 10/2560 19 มกราคม 2560
143 บริษัท แมคอินเตอร์ชิปปิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด MAC INTER SHIPPING AND SERVICE CO.,LTD. 225/2558 14 ตุลาคม 2558
144 บริษัท แมส ทรานสปอร์ต เอ็กซ์เพรส จำกัด MASS TRANSPORT EXPRESS CO.,LTD. 164/2557 03 ตุลาคม 2557
145 บริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จำกัด LAEMCHABANG IMEX CO.,LTD 231/2558 26 ตุลาคม 2558
146 บริษัท แอ็คทีฟ โลจิสติกส์ จำกัด ACTIVE LOGISTICS CO., LTD. 52/2556 02 กรกฏาคม 2556
147 บริษัท โกลบอล ชิปปิ้ง จำกัด GLOBALSHIPPING CO.,LTD. 83/2557 22 กรกฏาคม 2557
148 บริษัท โกลบอล ดิสทริบิวชั่น อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด GLOBAL DISTRIBUTION ALLIANCE (THAILAND) CO., LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
149 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ โลจิสติคส์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด GLOBAL POWER LOGISTICS SERVICES (THAILAND) CO.,LTD 201/2558 28 กันยายน 2558
150 บริษัท โคโนอิเกะ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด KONOIKE ASIA (THAILAND) CO., LTD. 114/2559 05 กันยายน 2559
151 บริษัท โคไชน่า เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด KORCHINA FREIGHT (THAILAND) CO.,LTD. 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
152 บริษัท โนเบิล-แจ๊ส จำกัด NOBLE-JAZZ CO.,LTD. 183/2557 17 ตุลาคม 2557
153 บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด BOLLORE LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD 69/2560 29 มิถุนายน 2560
154 บริษัท โปรเฟรท เอ็กซ์เพรส จำกัด PROFREIGHT EXPRESS CO.,LTD. 41/2560 07 เมษายน 2560
155 บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ROJANA DISTRIBUTION CENTER CO.,LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
156 บริษัท โลจิสติคส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด LOGISTICS MANAGEMENT SERVICES LIMITED 178/2559 19 ธันวาคม 2559
157 บริษัท โอ.บี.ซี. แคร์ริเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด O.B.C. CARRIERS (THAILAND) CO.,LTD. 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
158 บริษัท โอ.บี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด O.B. INTERNATIONAL CO., LTD. 1/2557 03 มกราคม 2557
159 บริษัท โอเอ็มเอส คาร์โก้ จำกัด OMS CARGO CO.,LTD. 184/2557 17 ตุลาคม 2557
160 บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอเนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที.) จำกัด THAI MASTER INTERNATIONAL SERVICE (T.M.T.) CO.,LTD. 216/2559 30 ธันวาคม 2559
161 บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด THAISOMDEJ SERVICE CONPANY LIMITED 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
162 บริษัท ไพรม์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PRIME INTERNATIONAL LTD. 71/2559 13 มิถุนายน 2559
163 บริษัท ไพลอต เซอร์วิส จำกัด PILOT SERVICES CO.,LTD. 117/2556 04 ธันวาคม 2556
164 บริษัท ไพโอเนียร์ คาร์โก้ แหลมฉบัง จำกัด PIONEER CARGO LAEMCHABANG CO.,LTD. 124/2557 04 กันยายน 2557
165 บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก้ จำกัด PIONEER AIR CARGO CO.,LTD. 67/2556 15 สิงหาคม 2556
166 บริษัท ไพโอเนียร์ โอเชี่ยน เฟรท จำกัด PIONEER OCEAN FREIGHT CO.,LTD. 182/2557 17 ตุลาคม 2557
167 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 14/2560 31 มกราคม 2560
168 บริษัท ไอ.เอ็ม.ที. โลจิสติกส์ ไลน์ 1979 จำกัด I.M.T.LOGISTICS 1979 CO.,LTD. 186/2559 27 ธันวาคม 2559
169 บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จำกัด IDEAL CONSOLIDATORS CO.,LTD. 60/2556 02 สิงหาคม 2556
170 บริษัท ไอโอนิค โลจีสติกส์ จำกัด IONIC LOGISTICS CO.,LTD. 58/2557 02 มิถุนายน 2557
171 บริษัท ไฮเวย์ ชิปปิ้ง จำกัด HIGHWAY SHIPPING CO.,LTD. 17/2557 27 กุมภาพันธ์ 2557
172 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวทองเทรดดิ้ง DAO THONG TRADING LTD.,PART. 45/2556 31 พฤษภาคม 2556
173 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. คัสตอมส์ โบรคเกอร์ แอนด์ เซอร์วิส TP CUSTOMS BROKER @ SERVICES LTD.,PART. 110/2557 22 สิงหาคม 2557